Workshops
Vienna | Johann Sebastian Bach Music School | December 8, 2008
Salzburg | Musicum Salzburg | November 8, 2008
Kassel | Association of German Private Music Schools | April 11-13, 2008
Linz | EPTA Congress | October 26, 2007
Oberschützen /Burgenland | Professional Group Congress | October 6, 2007
Vienna | Music Expo | September 7 to 9, 2007
Berlin | Association of German Private Music Schools | April 28, 2007
Frankfurt | Frankfurt Music Fair | March 29, 2007